1163: Bailey 12 Ton Tandam Axle Grain Trailer.


1163: Bailey 12 Ton Tandam Axle Grain Trailer.


1163: Bailey 12 Ton Tandam Axle Grain Trailer.

Bailey 12 Ton Grain Trailer aBailey 12 Ton Grain Trailer bBailey 12 Ton Grain Trailer cBailey 12 Ton Grain Trailer dBailey 12 Ton Grain Trailer eBailey 12 Ton Grain Trailer f